GRUPOS RECLUTADORES DEL PROYECTO LED-FERTYL

Centro reclutador 1

Unidad de Nutrición Humana
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, Universitat Rovira i Virgilli
htttp://www.nutricio.urv.cat

Investigadores principales

Dra. Nancy Babio Sánchez

Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
e-mail: nancy.babio@urv.cat

Dr. Albert Salas-Huetos

Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
e-mail:albert.salas@urv.cat

Prof. Jordi Salas-Salvadó

Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
e-mail: jordi.salas@urv.cat

Investigadores colaboradores

María Ángeles Martínez Rodríguez
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
mangeles.martinez@urv.cat

Silvia Canudas Puig

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona (UB)
silvia.canudas@ub.edu

José Maria Manzanares Errazu
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJ)
josema.manzanares@salutsantjoan.cat

Antoni Palau Galindo
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Servei Català de la Salut (ICS)
antonio.palau@salutsantjoan.cat

Cristina Mestres Solà
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Servei Català de la Salut (ICS)
cmestres@grupsagessa.com

María Fernández De la Puente Cervera
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
maria.fernandezdelapuente@urv.cat

Cristina Valle Hita
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
cristina.valle@urv.cat

Michelle Murphy*
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
michelle.murphy@urv.cat

Montserrat Marqués Bueno
Universitat Rovira i Virgili
montserrat.marques@urv.cat

Elena Sánchez Resino
Universitat Rovira i Virgili
elena.sanchez@urv.cat

Jennifer Estefania Dávila-Córdova
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV
jenniferestefania.davila@urv.cat

Centro reclutador 2


University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Department of Human Nutrition
https://wl.uwm.edu.pl/en
Poland

Investigador principal

Dra. Anna Danielewicz

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Department of Human Nutrition
E-mail: anna.danielewicz@uwm.edu.pl

Centro reclutador 3


University of Nottingham
Faculty of Medicine & Health Sciences
https://www.nottingham.ac.uk/vet/people/david.gardner
United Kingdom

Investigadores principales

Prof. David Gardner

Professor of Physiology, Faculty of Medicine & Health Sciences
University of Nottingham
E-mail:

Dr. Karen Pooley

Andrology Service Lead, NUH Life
Queens Medical Centre
Nottingham University Hospitals NHS Trust
E-mail: karen.pooley@nuh.nhs.uk