GRUPOS DE APOYO DEL PROYECTO LED-FERTYL

Grupo de Apoyo 1

Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus
Universitat Rovira i Virgili
https://www.cienciesmediques.urv.cat/ca/recerca/unitats/medicina-preventiva-1/

Investigadores principales

Dra. Michelle Murphy
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV, CIBERobn
e-mail: michelle.murphy@urv.cat

Investigadores colaboradores

Carla Ramos Rodríguez
Universitat Rovira i Virgili (URV)
carla.ramos@urv.cat

Ailende Eigbefoh-Addeh Imafidon
Universitat Rovira i Virgili (URV), IISPV
ailende.eigbefoh-addeh@urv.cat

Grupo de Apoyo 2

Unidad de Toxicología
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus
Universitat Rovira i Virgili
https://www.cienciesmediques.urv.cat/ca/recerca/unitats/toxicologia/

Investigadores principales

Montserrat Marqués Bueno
Universitat Rovira i Virgili (URV)
montserrat.marques@urv.cat

Investigadores colaboradores

Elena Sánchez Resino
Universitat Rovira i Virgili (URV)
elena.sanchez@urv.cat