Projecte LED-FERTYL

Lifestyle and environmental determinants associated with the seminogram and other parameters related to male fertility: LED-FERTYL

Projecte LED-FERTYL

Antecedents

La infertilitat afecta aproximadament el 15% de la població mundial, i els factors masculins són responsables del 40-50% d’aquests casos d’infertilitat. A més, s’ha vist que les últimes dècades aquest problema s’ha agreujat. Es postulen diferents factors de l’exposoma responsables de disminuir la capacitat reproductiva, entre els quals destaquen els ambientals i d’estil de vida. Els determinants dietètics, ambientals, l’activitat física, el sedentarisme, el tabaquisme o l’excés de consum d’alcohol o certes drogues s’han relacionat amb diferents malalties cròniques. Tot i això, la relació d’aquests factors amb la salut reproductiva ha estat menys estudiada.

Objectiu principal

Identificar els determinants dietètics i altres relacionats amb l’estil de vida que s’associen a la qualitat espermàtica, i analitzar els possibles mecanismes que expliquen aquestes associacions (composició corporal, resistència a la insulina, oxidació/inflamació, conseqüències a nivell de l’ADN i relacionades amb l’envelliment cel·lular) que poden contribuir a augmentar el risc d’infertilitat masculina.

On som…

Unitat de Nutrició Humana
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut – Universitat Rovira i Virgili (URV)
C/ Sant Llorenç, 21 – 43201 Reus

https://goo.gl/maps/SiFwXjqFRpmpbS5D6

Telèfon: (+34) 977 759313
http://www.nutricio.urv.cat
info@ledfertyl.eu